Referenční zakázky

Obnova výtlačného vodovodního řadu z ČS 39, Káraný

Forma: RDS
Zadavatel: Vodárna Káraný, a.s.
Realizace: 2016 - 2017
Rozsah činností: Inženýrské sítě - IS
Tato dokumentace řeší obnovu stávajícího vodovodního řadu DN400 a 500 (ocel 1989) sloužící jako výtlačný a svodný řad pro vodárnu Káraný. Oblast se nachází v katastrálním území Káraný. Ocelový řad je dožitý a je nutné jej rekonstruovat. Opravovaný řad je veden od ČS 39 k přerušovací šachtě PŠ1 ve volném terénu-zatravnění. U PŠ1 vodovod kříží betonovou obslužnou komunikaci. Od přerušovací šachty PŠ1 vede vodovod západním směrem podél místní komunikace v lesním pozemku. Lesní pozemek je v trase vodovodu udržován jako zatravněný pás šířky cca 10-15 m. Obnovovaný vodovod vede v celé své trase v souběhu s násoskovým řadem.

Loga: ISO certifikace
Interprojekt odpady s.r.o.
Heleny Malířové 11/282
169 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 999
Fax: +420 233 081 988

E-mail:

Interprojekt odpady s.r.o.

Projektování skládek a odkališť / Sanace a rekultivace
Vodovody / Kanalizace / Inženýrské sítě

Interprojekt odpady s.r.o.:     +420 233 081 985      
Copyright (©) 2008- INTERPRO ODPADY s.r.o.
CSS && XHTML