Referenční zakázky

Rekultivace odkaliště KIII-definitivní dokončení - dodatek č. 1 - Definitivní dokončení JZ části odkaliště pro odvedení srážkových vod

Forma: DSP
Zadavatel: Diamo s.p. - SUL
Realizace: 2015
Rozsah činností: Rekultivace - R
Lokalita odkališť a bývalé úpravny MAPE Mydlovary je umístěna v Jihočeském kraji ve střední části okresu České Budějovice, poblíž obce Mydlovary. Odkaliště MAPE Mydlovary a areál bývalé úpravny se nacházejí severozápadně od Hluboké nad Vltavou na okraji českobudějovické pánve, v kulturní historické krajině tzv. Zbudovských blat (součást Hlubockých blat). Tato dokumentace byla členěna na části: SO 01 Úprava stávajícího terénu, SO 02 Těsnící vrstva, SO 03 Drenáž, SO 04 Krycí vrstva, SO 05 Biologická rekultivace.

Loga: ISO certifikace
Interprojekt odpady s.r.o.
Heleny Malířové 11/282
169 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 999
Fax: +420 233 081 988

E-mail:

Interprojekt odpady s.r.o.

Projektování skládek a odkališť / Sanace a rekultivace
Vodovody / Kanalizace / Inženýrské sítě

Interprojekt odpady s.r.o.:     +420 233 081 985      
Copyright (©) 2008- INTERPRO ODPADY s.r.o.
CSS && XHTML