Referenční zakázky

Rekonstrukce kanalizace, ul. Nad Kolonií, Praha 4

Forma: DSP
Zadavatel: PVS a.s.
Realizace: 2016
Rozsah činností: Inženýrské sítě - IS, Inženýrská činnost - IC
Tato dokumentace řešila oblast v Praze 4 v katastrálním území Podolí (728152). Jedná se o ulici Nad Kolonií v rozsahu mezi ulicemi Jeremkova a V Ondřejově. Zájmová oblast je zastavěná, jsou zde rodinné domy a garáže. V současné době se zde nachází 2 stávající kanalizační řady o proměnném průměru DN 250 a DN 300 – kamenina, které je vzhledem k jejich technickému stavu nutné rekonstruovat. Předmětem investiční akce je tedy stavební úprava obou kanalizačních řadů včetně šachet a přípojek. Nové kanalizační stoky jsou navrženy z kameninového potrubí o jednotném průměru DN 300.

Loga: ISO certifikace
Interprojekt odpady s.r.o.
Heleny Malířové 11/282
169 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 999
Fax: +420 233 081 988

E-mail:

Interprojekt odpady s.r.o.

Projektování skládek a odkališť / Sanace a rekultivace
Vodovody / Kanalizace / Inženýrské sítě

Interprojekt odpady s.r.o.:     +420 233 081 985      
Copyright (©) 2008- INTERPRO ODPADY s.r.o.
CSS && XHTML