Referenční zakázky

Dokončení sanace areálu slévárny a strojírny firmy J. Porkert v k. ú. Skuhrov nad Bělou

Forma: DSP
Zadavatel: Hiragana s.r.o.
Realizace: 2015
Rozsah činností: Demoličně-sanační projekty - DE, SA, DS
Předmětem zpracovávané dokumentace 2. etapy je sanace areálu slévárny společnosti J. Porkert ve Skuhrově nad Bělou. Zájmové pozemky se nachází v severovýchodní části obce Skuhrov nad Bělou – při výjezdu směr Deštné v Orlických horách. Terén při objektech je rovinatý, tvořen částečně asfaltovou zpevněnou plochou a částečně upraveným terénem. Stavba slévárny sousedí podél východní strany s korytem řeky Bělá. Dokumentace 2.etapy byla členěna na tyto objekty: SO 10 Demolice trafostanice, SO 11 Sanační jáma S6, SO 12 Sanační prostor S9 Huť, SO 13 Pažení sanačních jam slévárny, SO 14 Obnova komunikace slévárny, SO 15 Sanace kontaminovaných podzemních vod slévárny. Předmětem zpracovávané dokumentace 3.etapy je dokončení sanace areálu strojírny společnosti J. Porkert ve Skuhrově nad Bělou. Zájmové území je tvořené areálem strojírny („Seykorovna“) a je situováno v jihozápadní části obce Skuhrov nad Bělou mezi říčkou Bělou a komunikací č. 321. Vlastní pozemky strojírny jsou zařazeny jako plochy výroby a skladování - lehký průmysl. Územím kdysi procházela příjezdová komunikace do Skuhrova. Dokumentace 3.etapy byla členěna na tyto objekty: SO 01 Sanace kontaminovaných zemin strojírny, včetně podlah a podzemních částí objektů po demolici nadzemních částí, SO 02 Pažení sanačních jam strojírny, SO 03 Obnova stoky A, SO 04 Obnova vodovodu, SO 05 Obnova komunikace, SO 06 Sanace kontaminovaných podzemních vod strojírny.

Loga: ISO certifikace
Interprojekt odpady s.r.o.
Heleny Malířové 11/282
169 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 999
Fax: +420 233 081 988

E-mail:

Interprojekt odpady s.r.o.

Projektování skládek a odkališť / Sanace a rekultivace
Vodovody / Kanalizace / Inženýrské sítě

Interprojekt odpady s.r.o.:     +420 233 081 985      
Copyright (©) 2008- INTERPRO ODPADY s.r.o.
CSS && XHTML