Referenční zakázky

Obnova vodovodního řadu, ul. Nad Kolonií, Praha 4

Forma: DSP
Zadavatel: PVS a.s.
Realizace: 2015
Rozsah činností: Inženýrské sítě - IS, Inženýrská činnost - IC
Tato dokumentace řešila obnovu vodovodního řadu v ulici Nad Kolonií v rozsahu mezi ulicemi Jeremkova a V Ondřejově. V současné době se zde nachází stávající vodovodní řad DN 100 – litina (1949), DN 100 – litina (1948) a DN 80 - litina (1935), který je vzhledem k jeho technickému stavu nutné rekonstruovat. Zájmová oblast je zastavěná, jsou zde rodinné domy a garáže. Nový vodovodní řad byl navržen z litinového potrubí o jednotném průměru DN100 a bude veden v cca trase stávajícího vodovodu. Rekonstruovaný vodovodní řad byl oboustranně napojen na stávající vodovody vedoucí v ulicích Jeremkova a Nad Kolonií. Napojovací uzly na stávající řady budou obnoveny v celém rozsahu, včetně šoupat dle stávajícího stavu. Veškerá šoupata ve vozovkách budou provedena se samonivelačními uličními poklopy. Součástí obnovy bylo i přepojení všech veřejných částí stávajících přípojek. Součástí dokumentace bylo také DIO (soubor dopravně-inženýrských opatření) a rozpočet.

Loga: ISO certifikace
Interprojekt odpady s.r.o.
Heleny Malířové 11/282
169 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 999
Fax: +420 233 081 988

E-mail:

Interprojekt odpady s.r.o.

Projektování skládek a odkališť / Sanace a rekultivace
Vodovody / Kanalizace / Inženýrské sítě

Interprojekt odpady s.r.o.:     +420 233 081 985      
Copyright (©) 2008- INTERPRO ODPADY s.r.o.
CSS && XHTML