Referenční zakázky

Zámecký park Blšany u Loun – relaxační zóna s multifunkčním a přírodním protipovodňovým opatřením (Stavba II: Obnova vodních ploch v zámeckém parku)

Forma: DSP
Zadavatel: Obec Blšany u Loun
Realizace: 2015
Rozsah činností: Vodohospodářské stavby - VS
Zájmová oblast není zastavěná a nachází se na jižním okraji obce Blšany u Loun v místě bývalého zámeckého parku, který byl v rámci projektu revitalizován a měla by zde vzniknout multifunkční relaxační zóna doplněná o přírodní protipovodňová opatření. Jedná se o rovinaté území velikosti cca 4,8 ha, které je v současné době z větší části zarostlé vysokobylinnou vegetací s nálety mladých dřevin. Severozápadní hranici zájmové oblasti tvoří těsné okolí levého břehu Smolnického potoka s linií vzrostlé vegetace, jihovýchodní a jihozápadní hranice je tvořena stávající polní cestou, která dokresluje i část hranice na severozápadě. Revitalizace zámeckého parku končí v místě stávající malé vodní nádrže ležící na severu.

Loga: ISO certifikace
Interprojekt odpady s.r.o.
Heleny Malířové 11/282
169 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 999
Fax: +420 233 081 988

E-mail:

Interprojekt odpady s.r.o.

Projektování skládek a odkališť / Sanace a rekultivace
Vodovody / Kanalizace / Inženýrské sítě

Interprojekt odpady s.r.o.:     +420 233 081 985      
Copyright (©) 2008- INTERPRO ODPADY s.r.o.
CSS && XHTML