Referenční zakázky

Lidická naučná stezka

Forma: studie
Zadavatel: SunMan s.r.o.
Realizace: 2014
Ideovým záměrem projektu bylo navrhnout naučné a vyhlídkové využití krajiny v katastrálním území obce Lidice. Návrh projektu vychází z koncepce propojení piety Lidic s naučnou stezkou okolím obce, která by byla zaměřena na historické pojetí zemědělství a vodohospodářství původních obyvatel. Realizace záměru projektu je rozdělena do tří nezávislých etap. V první fázi projektu by byl realizován stavební objekt SO 01 - Rybník a naučná stezka, v druhé fázi stavební objekt SO 02 - Vyhlídkové a naučné území krajiny a ve třetí fázi stavební projekt SO 03 - Rozšíření naučné stezky. V zájmovém území by realizací záměru vzniklo rozšíření ukázek z historie obce Lidice, a to zaměřené především na původní tradici rybnikářství a rybolovu a na původní zemědělské tradice a zvyky. Jako dominanta naučných stezek je navržena rozhledna, jejíž návrh nabízí výhled do širokého okolí.

Loga: ISO certifikace
Interprojekt odpady s.r.o.
Heleny Malířové 11/282
169 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 999
Fax: +420 233 081 988

E-mail:

Interprojekt odpady s.r.o.

Projektování skládek a odkališť / Sanace a rekultivace
Vodovody / Kanalizace / Inženýrské sítě

Interprojekt odpady s.r.o.:     +420 233 081 985      
Copyright (©) 2008- INTERPRO ODPADY s.r.o.
CSS && XHTML