Referenční zakázky

SKLÁDKA TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV – 3.ETAPA

Forma: DSP
Zadavatel: EKOSO, svazek obcí
Realizace: 2014
Rozsah činností: Skládky - S
Zájmová lokalita se nachází 1km severovýchodně od obce Trhový Štěpánov. Jedná se o široce otevřené údolí orientované ve směru JZ-SV. Pro rozšíření skládky je uvažována severovýchodní část údolí v návaznosti na stávající jihozápadní hranici 2.etapy skládky. Rozšíření skládky bude probíhat směrem jihozápadním ke vstupnímu areálu. Okolní pozemky jsou zemědělsky využívány. Projekt skládky je rozdělen na stavební objekty SO 01 až SO11.

Loga: ISO certifikace
Interprojekt odpady s.r.o.
Heleny Malířové 11/282
169 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 999
Fax: +420 233 081 988

E-mail:

Interprojekt odpady s.r.o.

Projektování skládek a odkališť / Sanace a rekultivace
Vodovody / Kanalizace / Inženýrské sítě

Interprojekt odpady s.r.o.:     +420 233 081 985      
Copyright (©) 2008- INTERPRO ODPADY s.r.o.
CSS && XHTML