Referenční zakázky

Dodatečné demolice objektů v návaznosti na sanaci areálu slévárny firmy J.Porkert – objekty na pozemcích č.135, 132/1, 2107, 1464, 2106, 298, 2095/1, 231 v k.ú. Skuhrov nad Bělou

Forma: DPS
Zadavatel: HIRAGANA s.r.o.
Realizace: 2014
Rozsah činností: Demoličně-sanační projekty - DE, SA, DS
Zájmové pozemky se nachází v severovýchodní části obce Skuhrov nad Bělou – při výjezdu směr Deštné v Orlických horách. Terén při objektech je rovinatý, tvořen částečně asfaltovou zpevněnou plochou a částečně upraveným terénem. Stavba slévárny sousedí podél východní strany s korytem řeky Bělá. Demolované objekty včetně pozemků jsou v majetku investora. V dokumentaci byly zpracovány tyto objekty: Slévárna, Sklad 1, Sklad 2, Podzemní jímka 1, Podzemní jímka 2.

Loga: ISO certifikace
Interprojekt odpady s.r.o.
Heleny Malířové 11/282
169 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 999
Fax: +420 233 081 988

E-mail:

Interprojekt odpady s.r.o.

Projektování skládek a odkališť / Sanace a rekultivace
Vodovody / Kanalizace / Inženýrské sítě

Interprojekt odpady s.r.o.:     +420 233 081 985      
Copyright (©) 2008- INTERPRO ODPADY s.r.o.
CSS && XHTML