Referenční zakázky

Dodatečné demolice objektů v návaznosti na sanaci areálu strojírny firmy J.Porkert – objekty na pozemcích č.53/2, 422/5 v k.ú. Skuhrov nad Bělou

Forma: DPS
Zadavatel: HIRAGANA s.r.o.
Realizace: 2014
Rozsah činností: Demoličně-sanační projekty - DE, SA, DS
Zájmové území je tvořené areálem strojírny („Seykorovna“) je situováno v jihozápadní části obce Skuhrov nad Bělou mezi říčkou Bělou a komunikací č. 321. Vlastní pozemky strojírny jsou zařazeny jako plochy výroby a skladování - lehký průmysl. Územím kdysi procházela příjezdová komunikace do Skuhrova. Tato zpevněná cesta je zařazena do kategorie plochy dopravní infrastruktury (silniční, místní, účelové a pěší komunikace). Demolované objekty včetně pozemků jsou v majetku investora. Stávající objekt označovaný jako strojírna byl provozně i stavebně rozdělen na dílčí části, z nichž některé jsou již demolované a zbytkové části jsou předmětem této dokumentace bouracích prací. Dílčími demolicemi v lokalitě budou obrobna, neutralizační stanice, expedice, montáž (lisovna) a podzemní jímky 5 a 6. V tomto členění se budou provádět navržené demoliční práce.

Loga: ISO certifikace
Interprojekt odpady s.r.o.
Heleny Malířové 11/282
169 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 999
Fax: +420 233 081 988

E-mail:

Interprojekt odpady s.r.o.

Projektování skládek a odkališť / Sanace a rekultivace
Vodovody / Kanalizace / Inženýrské sítě

Interprojekt odpady s.r.o.:     +420 233 081 985      
Copyright (©) 2008- INTERPRO ODPADY s.r.o.
CSS && XHTML