Referenční zakázky

Sanace odkaliště K1–2. etapa, stavební objekt SO 08/II-DRENÁŽE

Forma: DPS
Zadavatel: Diamo, s.p. - o.z. GEAM
Realizace: 2014
Rozsah činností: Rekultivace - R, Odkaliště - O
Odkaliště K1 má funkční drenážní systém po celém obvodu. Stávající drenážní trasy zachycují průsakové vody po obvodu odkaliště K1 a odvádějí je do čerpací stanice aktivní kanalizace (ČSAK) a do hlavní čerpací stanice drenážních vod (ČSDV) umístěné pod hlavní hrází odkaliště K1 na jeho jižní straně. Stavební objekt SO 08/II - drenáže řeší navazující výstavbu nového drenážního potrubí podél východní hrany paty odkaliště K1 v souběhu se stávající drenáží až do údolní nivy pod patou hráze v jižním cípu odkaliště. Stávající drenáž je dle zaměření vedena v některých úsecích v protispádu a v těchto místech dochází ke zdržování drenážní vody. S ohledem na budoucí konečnou konfiguraci povrchu odkaliště po provedení sanace byly drenážní šachtice provedeny s převýšením cca 1m nad terén, v místech, kde by převýšení šachet znemožňovalo průjezd mobilní techniky, byly šachty ukončeny v úrovni terénu a následujících etapách budou případně navýšeny.

Loga: ISO certifikace
Interprojekt odpady s.r.o.
Heleny Malířové 11/282
169 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 999
Fax: +420 233 081 988

E-mail:

Interprojekt odpady s.r.o.

Projektování skládek a odkališť / Sanace a rekultivace
Vodovody / Kanalizace / Inženýrské sítě

Interprojekt odpady s.r.o.:     +420 233 081 985      
Copyright (©) 2008- INTERPRO ODPADY s.r.o.
CSS && XHTML