Referenční zakázky

Obnova vodovodních řadů v ul. Hrdlořezská a okolí, Praha 9

Forma: DSP
Zadavatel: PVS, a.s.
Realizace: 2013
Rozsah činností: Inženýrské sítě - IS, Inženýrská činnost - IC
Tato dokumentace řešila rekonstrukci vodovodních řadů v délce cca 1200 m. V ul. Hrdlořezská se jedná o dva řady DN100 v délce cca 616m, které budou nahrazeny jedním novým řadem DN200 a řad DN110 v délce cca 100m, který bude nahrazen také novým řadem DN200. V ulici Mezitraťová je to řad DN100 v délce cca 386m, který bude nahrazen novým řadem DN150 a řad DN80 na konci ulice v délce cca 123m, který bude nahrazen novým řadem DN100. V ulici Na Lukách je to řad DN100 v délce cca 102m, který bude nahrazen novým řadem DN150. V ulici U Schodů od ul. Na Lukách je to řad DN100 v délce cca 65m, který bude nahrazen novým řadem DN150 a na druhou stranu bude řad DN100 ke konci ulice v délce cca 110m nahrazen novým řadem DN100. Včetně přepojení přípojek na nové řady. Součástí dokumentace bylo i DIO (soubor dopravně-inženýrských opatření) a rozpočet.

Loga: ISO certifikace
Interprojekt odpady s.r.o.
Heleny Malířové 11/282
169 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 999
Fax: +420 233 081 988

E-mail:

Interprojekt odpady s.r.o.

Projektování skládek a odkališť / Sanace a rekultivace
Vodovody / Kanalizace / Inženýrské sítě

Interprojekt odpady s.r.o.:     +420 233 081 985      
Copyright (©) 2008- INTERPRO ODPADY s.r.o.
CSS && XHTML