Referenční zakázky

Retenční nádrže v areálu firmy Zbirovia a.s.

Forma: Studie proveditelnosti
Zadavatel: Zbirovia a.s.
Realizace: 2011
Rozsah činností: Demoličně-sanační projekty - DE, SA, DS
Cílem této studie byl návrh opatření pro přepojení splaškové kanalizace z areálu firmy na veřejnou kanalizaci města Zbiroh.

Loga: ISO certifikace
Interprojekt odpady s.r.o.
Heleny Malířové 11/282
169 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 999
Fax: +420 233 081 988

E-mail:

Interprojekt odpady s.r.o.

Projektování skládek a odkališť / Sanace a rekultivace
Vodovody / Kanalizace / Inženýrské sítě

Interprojekt odpady s.r.o.:     +420 233 081 985      
Copyright (©) 2008- INTERPRO ODPADY s.r.o.
CSS && XHTML