Referenční zakázky

Klánovice - rybníky (odbahnění)

Forma: DVZ
Zadavatel: PVS a.s.
Realizace: 2011
Rozsah činností: Vodohospodářské stavby - VS
Tato dokumentace řešila odbahnění rybníků R1, R2 a R3, které slouží jako koncový dočišťovací stupeň stávající ČOV. Z hlediska technologie vzniku kalů se jedná o sedimentační proces zbytkových kalů z předčištěných splaškových odpadních vod. Kolem všech tří dočišťovacích rybníků je vedeno otevřené koryto lichoběžníkového profilu zpevněné betonovými melioračními žlabovými a zatravňovacími tvárnicemi. Obtokové koryto slouží k odvedení vyčištěných vod od ČOV a rybníků, bylo ho třeba také vyčistit a opravit.

Loga: ISO certifikace
Interprojekt odpady s.r.o.
Heleny Malířové 11/282
169 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 999
Fax: +420 233 081 988

E-mail:

Interprojekt odpady s.r.o.

Projektování skládek a odkališť / Sanace a rekultivace
Vodovody / Kanalizace / Inženýrské sítě

Interprojekt odpady s.r.o.:     +420 233 081 985      
Copyright (©) 2008- INTERPRO ODPADY s.r.o.
CSS && XHTML