Referenční zakázky

Rekonstrukce kanalizace ul Mikšovského a okolí, Praha 5

Forma: DÚR
Zadavatel: PVS a.s.
Realizace: 2010 - 2011
Rozsah činností: Inženýrské sítě - IS, Inženýrská činnost - IC
Dokumentace řešila rekonstrukci kanalizačních řadů v délce cca 376 m. V ul. Mikšovského se jedná o kanalizační řad z kameniny DN250 a DN300 v délce cca 196m a dále v ulici Urbanova je to rekonstrukce kanalizačního řadu z kameniny DN300 (z původního DN250 a DN300) v délce cca 180m. Trasa je převážně ve stávajících řadech, ale je vždy vedena v komunikaci. V ul. Mikšovského je třeba část trasy (41m) upravit, neboť je přes kanalizaci postaven teplovod včetně šachty a kanalizace je v havarijním stavu a není možné ji pod šachtou vyměnit. Zbývající část trasy (155m) musí být opravena pouze zevnitř robotem, neboť je v blízkosti veden teplovod.

Loga: ISO certifikace
Interprojekt odpady s.r.o.
Heleny Malířové 11/282
169 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 999
Fax: +420 233 081 988

E-mail:

Interprojekt odpady s.r.o.

Projektování skládek a odkališť / Sanace a rekultivace
Vodovody / Kanalizace / Inženýrské sítě

Interprojekt odpady s.r.o.:     +420 233 081 985      
Copyright (©) 2008- INTERPRO ODPADY s.r.o.
CSS && XHTML