Referenční zakázky

Blšany u Loun - revitalizace zámeckého parku (vodní plochy)

Forma: DÚR
Zadavatel: obec Blšany u Loun
Realizace: 2010 - 2011
Rozsah činností: Vodohospodářské stavby - VS
Jednalo se o navržení terénních úprav (průlehy, tůňky, zemní hrázky...) a revitalizaci přilehlého toku, včetně propojovacích lávek a komunikací pro pěší.

Loga: ISO certifikace
Interprojekt odpady s.r.o.
Heleny Malířové 11/282
169 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 999
Fax: +420 233 081 988

E-mail:

Interprojekt odpady s.r.o.

Projektování skládek a odkališť / Sanace a rekultivace
Vodovody / Kanalizace / Inženýrské sítě

Interprojekt odpady s.r.o.:     +420 233 081 985      
Copyright (©) 2008- INTERPRO ODPADY s.r.o.
CSS && XHTML