Referenční zakázky

Přepojení na kanalizaci-likvidace ČOV Běchovice, Praha 9

Forma: DVZ
Zadavatel: PVS a.s.
Realizace: 2010
Rozsah činností: Inženýrské sítě - IS, Inženýrská činnost - IC
Tato dokumentace řešila rozsáhlou rekonstrukci. Jednalo se o jednotný kanalizační řad DN300 ve stávající trase – ten byl vyvložkován a částečně byly opraveny kanalizační šachty, bude používán jako dešťová kanalizace, část trasy je v terénu a část v asfaltových příjezdech k RD. Dále byl navržen nový kanalizační řad splaškové kanalizace DN300 souběžně s dešťovou kanalizací, ale v komunikaci a je do něj na začátku trasy v uklidňovací šachtě napojen výtlak DN90, který jde od budovy patřící k nádraží a napojuje stávající odkanalizování. Splašková kanalizace je svedena do nově navržené ČSOV, že které byl navžen nový řad výtlaku DN100 až k ul. Českobrodské, kterou podchází protlakem a pokračuje dále protlakem až k ul. Nad nádražím, kde se přes uklidňovací šachtu napojuje do stávající kanalizace.

Loga: ISO certifikace
Interprojekt odpady s.r.o.
Heleny Malířové 11/282
169 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 999
Fax: +420 233 081 988

E-mail:

Interprojekt odpady s.r.o.

Projektování skládek a odkališť / Sanace a rekultivace
Vodovody / Kanalizace / Inženýrské sítě

Interprojekt odpady s.r.o.:     +420 233 081 985      
Copyright (©) 2008- INTERPRO ODPADY s.r.o.
CSS && XHTML